shayan.trabzon

shayan.trabzon

,
shayan.trabzon
shayan.trabzon
shayan.trabzon
,
زیباوعالی
 
مدرن وعالی دوست داشتنی
به به به این طبیعت زیبا
$
0
 
مشکه پوست عشایر غیوروغیرتمند،طبیعت بکرودیدنی کردستان زیبا
جایی زیبا وسرسبز
$
0
 
طبیعت سرسبز وبهاری،رویش گل و گیاهان
بفرمائین ریواس ترش وتازه
$
0
 
ریواس گیاه بهاری منطقه نگین سبز زاگرس دالاهوی زیبا .آب خروشان
به به بفرمائین چغاله بادام
$
0
 
چغاله بادام تازه و خوشمزه.سوغات منطقه بکر و دیدنی بیستون کرمانشاه
به به ازاین توت فرنگی
$
0
 
سوغات کردستان زیبای ایران‌.بفرمائین نوش جان.توت فرنگی
پیرزن غیور وغیرتمند
$
0
 
مادر عزیز و مهربون.درکنار بزغاله ناز و دوست داشتنی
بفرمائین چای داغ وآتشی
$
0
 
طبیعت بهاری ،واقعا چای آتیشی می چسبه،نوش جان
بفرمایید
$
0
 
نوش جان
آتیش
$
0
 
به به
به به
$
0
 
به به
جاتون خالی
$
0
 
جای عزیزان خالی
یاقوت دالاهو
$
0
 
دالاهو خوشه
یکی ازاقوام
$
0
 
تفریح درطبیعت
دوست داشتنی
$
0
 
عالی ومحشر
ای جان
$
0
 
نوش جان
خدایاشکرت
$
0
 
عالی طبیعت بهاری
ای جانم
$
0
 
طبیعت زیبا
جاتون خالی
$
0
 
جای دوستان خالی همیشه شاد
جان منی اصالت خدایاشکر
$
0
 
معنای اصالت خواهری برادری بهار
طبیعت دیدنی
$
0
 
منطقه بکر و زیبا درختان شکوفه زده
دردل طبیعت
$
0
 
هیزم چای داغ وآتیشی
رنگی درساحل دریا
$
0
 
سنگهای زینتی.رنگین کمان .ساحل دریا.آب خروشان